Beslutsstöd

Brait hjälper sina kunder i beslutstödsprocessen. Vi hanterar hela kedjan, från förstudie till implementering av kompletta lösningar.
Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder förädla information avsedd för beslutsstöd. Många företag och organisationer använder idag historiska data för att underlätta styrningen av sin verksamhet, men de flesta befinner sig bara i början på denna resa. Det finns mycket att lära av data i befintliga system. Det viktiga är att omvandla dessa data till användbar information.

Vi på Brait hjälper våra kunder vidare i denna process, från att tillsammans med kunden göra förstudier, till att definiera målbild och sedan välja väg. Med stöd av vår erfarenhet av allt från traditionella datalager (Data Warehouse) till införande av klientverktyg kan vi välja den teknik och de metoder som passar bäst för varje enskild kund. Vi hjälper även till att bygga datalager samt att skapa intuitiva användargränssnitt där användaren själv kan analysera informationen vidare.

För mer information, kontakta oss.
Till sidans topp »