Rapportgenerator

Vår senaste produkt heter Report iQ (Report in QlikView). Precis som namnet avslöjar är det en rapportgenerator för QlikView, en produkt som kombinerar QlikViews analysmöjligheter med den konventionella pappersrapporten.
Under våra år tillsammans med kunder som använder QlikView har vi sett den stora entusiasmen över detta verktyg och de möjligheter som det skapar. Vi har samtidigt förstått att behovet av att visa analyser annat än på en skärm är stort, såväl för chefer och medarbetare, som för kunder. Utifrån det behovet har vi tagit fram en produkt som heter Report iQ.

Produkten är utformad som ett QlikView ersättningsobjekt. Det innebär att det är ett fristående objekt som kan kopplas in i ett QlikView-dokument precis som de andra QlikView-objekten (såsom t ex en listbox eller ett diagram). Report iQ visas då som en vanlig knapp i applikationen. När användaren sedan klickar på knappen så skapas rapporten, enkelt och smidigt!

En rapports utseende bestäms av en mall. Mallar kan skapas av vem som helst, varje enskild användare, en central person på IT-enheten eller av en extern konsult. För att mallarna skall vara enkla att skapa och för att snabbt och enkelt få snygga rapporter, har vi valt att använda oss av mallar gjorda i Excel. Rapporten utformas alltså i Excel och får exakt det utseende som man väljer där; typsnitt, färger, bilder och figurer, linjer och understrykningar, radhöjder och kolumnbredder osv. För att ange var data från QlikView sedan skall "klistras-in" skapas mallen med s k taggar, en enkelt språk som påminner om XML och HTML, dessa taggar är helt enkelt texter som skrivs in på önskad plats i Excel-dokumentet. När mallen är klar kopplas den ihop med önskat QlikView-objekt (detta görs en gång) och sedan är allt klart.

När rapporten genereras kan man välja tre olika rapportformat; en rapport som skapas direkt till ett förhandsgransknings-fönster inför utskrift, en rapport som sparas i Excel eller en rapport som sparas i PDF-format. Rapporter genereras mycket snabbt, i snitt ca 100 sidor i minuten.

För exempel på rapporterskapade av Report iQ, se något av följande PDF-dokument. De är skapade med hjälp av den demo-applikation som kan laddas ner via denna sida. (Observera att alla namn och alla siffror är fiktiva):
  • Resultatuppföljning i Malmö stad (PDF-fil)
  • Uppföljningsformulär inom sjukvården (PDF-fil)
  • Sammanställning av försäljningen i företaget Sales Ltd. (engelsk) (PDF-fil)
Report iQ fungerar i såväl Enterprise, Professional som Analyzer-miljöerna, i QlikView Server samt även i nyheten QlikView-plugin som presenteras i samband med QlikView 6.03-versionen.

Om ni är intresserade av att testa möjligheterna med Report iQ, ladda hem ett eget demoexemplar eller kontakta oss så skickar vi en demo-CD.

Se även vårt produktblad (på engelska) för mer information.
Till sidans topp »