GIS

En bild säger mer än tusen ord och ibland kan möjligheten att presentera information på en karta eller en ritning ge en helt ny överblick. Det har fram till nu varit både dyrt och besvärligt att skapa applikationer för att presentera information på detta sätt. Därför är vi särskilt stolta över att kunna presentera Map iQ (Map in QlikView), en produkt som vi tagit fram för att på ett enkelt sätt kunna kombinera QlikViews flexibilitet med ett komplett GIS-stöd.
GIS, eller geografiska informationssystem, är en teknik som har funnits under en lång tid. Tekniken går ut på att skapa en koppling mellan geografisk information, som t ex städer, vägar, vattendrag eller topografi, med innehållsinformation. Med innehållsinformation kan vara t ex statistisk information, såsom befolkningsmängd, medelinkomst, trafikmängd eller föroreningar. Kombinationen av dessa båda världar, geografisk- och innehållsinformation, ger möjlighet att direkt skapa en överblickbar vy.

Genom att använda Map iQ, som kombinerar QlikView med GIS, kan man på mycket kort tid skapa ett kraftfullt GIS-verktyg; QlikView som med sin enkelhet lätt låter användaren bolla med data ur alla perspektiv och Map iQ som direkt ger en grafisk återkoppling av gjorda val i QlikView. Ett val i QlikView återspeglas direkt på kartan, medan ett val i kartan direkt visas genom ändringar på de data som QlikView presenterar.

Exempel på användningsområden kan vara att se var kunder finns koncentrerade, hur stor försäljningen är i olika områden eller kanske en vy över var i en butik flest varor säljs. Endast fantasin sätter gränser...

Vi hjälper er att integrera denna lösning i befintliga QlikView applikationer. Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för din verksamhet, eller ladda hem ett eget demoexemplar (på engelska) och prova själv.

Se även vårt produktblad (på engelska) för mer information.
Till sidans topp »